Huleboer for en dag.

Vi har oppdaget noe helt nytt og  spennende  i skogen. Hvis noen spør meg, vil jeg si at jeg er ganske godt kjent i vår egen skog, men likevel ble jeg svært overrasket over et funn vi gjorde i siste uke bare 500 meter over i neste dal fra skogsleiren vår. Da vi ved et tilfelle oppdaget inne bak noen klippeblokke i en trangt skar. Vi fant 6 huler i alt og her er filmen.